Quyết định số 40/2016/QĐ-TTg ngày 22/09/2016
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 40/2016/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc mở rộng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]