Pháp lệnh số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13/12/2005
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Pháp lệnh số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 11 về Ngoại hối.

(Chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]