Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]