Nghị định số 08/1998/NĐ-CP ngày 22/01/1998
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Nghị định số 08/1998/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ banh hành Quy chế thành lập Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]