Quyết định số 1693/QĐ-TTg ngày 18/12/2007
Tình trạng hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 1693/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]