Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 07/02/2013
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]