Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Quy hoạch.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]