Quyết định số 1913/QĐ-TTg ngày 19/10/2010
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 1913/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí, gạo cho một số tỉnh miền Trung để khắc phục hậu quả bão số 3 năm 2010.

(Chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]