Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Nghị định số 142/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 11 năm 2005 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]