Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BGTVT-BKHĐT-BTC ngày 08/01/2013
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BGTVT-BKHĐT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Bộ Giao thông Vận tải - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính: Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Đề án kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động giao thông vận tải theo Quyết định số 855/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm).

 
 
[Trở về]