Luật số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005
Tình trạng hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Luật số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội: Luật Đầu tư.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]