Thông tư số 07/BKH-VPXT ngày 29/04/1997
Tình trạng hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Thông tư số 07/BKH-VPXT ngày 29 tháng 4 năm 1997 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn bổ sung một số nội dung thực hiện Quy chế đấu thầu đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
 
 
[Trở về]