Thông tư số 08/2000/TT-BKH ngày 12/07/2000
Tình trạng hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Thông tư số 08/2000/TT-BKH ngày 12 tháng 7 năm 2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn bổ sung sửa đổi công tác đấu thầu xây dựng công trình hạ tầng của Thông tư liên tịch số 416/1999/TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XB, ngày 29/4/1999
 
 
[Trở về]