Nghị quyết số 77/2014/QH13 ngày 10/11/2014
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Nghị quyết số 77/2014/QH13 ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội khóa XIII về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]