Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 13/04/2018
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]