Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 10/10/2020
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2020.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]