Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 27/12/2017
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]