Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-UBDT-BTC ngày 08/01/2010
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-UBDT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 08 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.

(Chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]