Quyết định số 2376/QĐ-TTg ngày 06/12/2013
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Quyết định số 2376/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt cập nhật danh mục Dự án "Hiệu quả năng lượng cho cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh" do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) viện trợ không hoàn lại.

(Chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]