Thông tư số 05/2017/TT-BKHĐT ngày 30/11/2017
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Thông tư số 05/2017/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]