Quyết định số 1108/QĐ-BGTVT ngày 26/04/2013
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Quyết định số 1108/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 04 năm 2013 của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng Đường thủy nội địa khu vực phía Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]