Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 31/12/2009
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

(Chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]