Thông tư số 02/2020/TT-BKHĐT ngày 23/03/2020
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Thông tư số 02/2020/TT-BKHĐT ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định phân loại khu vực thể chế áp dụng trong thống kê Việt Nam.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm
 
 
[Trở về]