Thông tư số 27/2009/TT-NHNN ngày 31/12/2009
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Thông tư số 27/2009/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng năm 2010 để thực hiện đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh.

(Chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]