Thông tư liên tịch số 02/2003/TTLT-BKH-BTC ngày 17/03/2003
Tình trạng hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Thông tư liên tịch số 02/2003/TTLT-BKH-BTC ngày 17 tháng 3 năm 2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn lập kế hoạch tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

(Chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]