Quyết định số 2449/QĐ-TTg ngày 26/12/2011
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 2449/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban chỉ đạo Nhà nước và Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.
(Chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]