Thông tư số 38/2009/TT-BCT ngày 18/12/2009
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Thông tư số 38/2009/TT-BCT ngày 18 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công thương về thực hiện Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hoà phiên bản 2007 trong Quy tắc xuất xứ của Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN - Hàn Quốc.
(Chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]