Quyết định số 946/QĐ-TTg ngày 12/07/2006
Tình trạng hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 946/QĐ-TTg ngày 12 tháng 07 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]