Văn bản hợp nhất số 2187/VBHN-BKHĐT ngày 16/04/2021
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Văn bản hợp nhất số 2187/VBHN-BKHĐT ngày 16/4/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Chi tiết xem file đính kèm
 
 
[Trở về]