Nghị quyết số 58/2018/QH14 ngày 12/06/2018
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Nghị quyết số 58/2018/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]