Quyết định số 145/2004/QĐ-TTg ngày 13/08/2004
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 145/2004/QĐ-TTG ngày 13 tháng 8 năm 2004 về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]