Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]