Nghị quyết số 140/NQ-CP ngày 09/11/2018
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Nghị quyết số 140/NQ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2018.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]