Quyết định số 48/2008/QĐ-BCT ngày 19/12/2007
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Quyết định số 48/2008/QĐ-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2007 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành sản xuất thiết bị điện giai đoạn 2006 - 2015, tầm nhìn đến năm 2025

(Chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]