Thông tư số 34/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 09/12/2005
Tình trạng hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Thông tư liên tịch số 34/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 09 tháng 12 năm 2005 của Bộ lao động - thương binh và xã hội - Bộ tài chính - Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTG ngày 05/04/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ Quốc gia về việc làm.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]