Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg ngày 06/10/2021
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.
 
 
[Trở về]