Quyết định số 162/2007/QĐ-TTg ngày 19/10/2007
Tình trạng hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực một phần
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Quyết định số 162/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh

(Chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]