Quyết định số 1936/QĐ-TTg ngày 11/10/2016
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 1936/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị tỉnh Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]