Quyết định số 256/2005/QĐ-TTg ngày 18/10/2005
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Quyết định số 256/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội tỉnh Bình Định

(Chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]