Công văn số 5348/BKHĐT-TH ngày 03/08/2018
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Công văn số 5348/BKHĐT-TH về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn năm 2017 từ nguồn dự phòng NSTW.
 
 
[Trở về]