Nghị định số 135/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Nghị định số 135/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]