Nghị quyết số 87/2019/QH14 ngày 14/11/2019
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Nghị quyết số 87/2019/QH14 ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về phân bổ ngân sách TW năm 2020.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]