Quyết định số 2027/QĐ-TTg ngày 15/12/2017
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 2027/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016 - 2020 (đợt 3).

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]