Thông tư liên tịch số 10-TT/LB ngày 11/12/1996
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Thông tư liên bộ số 10-TT/LB ngày 11 tháng 12 năm 1996 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 556/TTg ngày 12/9/95 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh bổ sung Quyết định số 327/CT.

(Chi tiết xem file đính kèm).

 
 
[Trở về]