Quyết định số 2420/QĐ-TTg ngày 12/12/2013
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 2420/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thông qua kết quả đàm phán và ký Hiệp định Tài trợ với Hiệp hội Phát triển Quốc tế thuộc nhóm Ngân hàng Thế giới (WB) cho Dự án "Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công".
 
 
[Trở về]