Thông tư số 09/2000/TT-BKHĐT ngày 02/08/2000
Tình trạng hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Thông tư số 09/2000/TT-BKH ngày 02 tháng 8 năm 2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về sửa đổi, bổ sung một số điểm của thông tư số 05/1999/TT-BKH ngày 11 tháng 11 năm 1999 hướng dẫn quản lý các dự án quy hoạch

(Chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]