Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 09/02/2017
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản
Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2017.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)
 
 
[Trở về]