Nghị định số 79/2001/NĐ-CP ngày 01/11/2001
Tình trạng hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Nghị định số 79/2001/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01 tháng 11 năm 2001 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 1999 về thủ tục, chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]