Thông tư số 06/2002/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 10/04/2002
Tình trạng hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Hướng dẫn cơ chế quản lý quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm và lập quỹ giải quyết việc làm địa phương.

 
 
[Trở về]