Quyết định số 2424/QĐ-TTg ngày 21/12/2011
Tình trạng hiệu lực văn bản: Đang có hiệu lực
Thuộc tính       Tải về
 
Nội dung văn bản

Quyết định số 2424/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 
 
[Trở về]